{content|string_get_meta_description}

Громадськими розслідувачами проведено моніторинговий аналіз публічних закупівель місцевої влади Волновахи та Вугледару

Громадськими розслідувачами проведено моніторинговий аналіз публічних закупівель місцевої влади Волновахи та Вугледару

На базі Центру громадського контролю у сфері публічних закупівель м. Волновахи, що діє від Громадської організації «Правозахисний центр «Ліга жінок виборців» сформовано мережу з 30 громадських активістів – розслідувачів та створено комунікаційний майданчик для обміну інформацією та досвідом між ними.

Громадські активісти пройшли онлайн навчання з курсу «Громадський контроль як ефективний механізм запобіганню зловживань у сфері публічних закупівель» для громадських активістів – розслідувачів з тренеркою Ганною Ільіною та 12 найкращих отримали сертифікати.

За допомогою експертного супроводу було здійснено аналіз публічних закупівель місцевої влади у м. Волноваха та м. Вугледар та підготовлено аналітичні дослідження за результатами моніторингу. За висновками дослідження місцевій владі готуються рекомендації щодо необхідних кроків покращення сфери закупівель в місцевих громадах, що має на меті в подальшому запобігти порушенням у сфері публічних закупівель.

Проведення моніторингового аналізу здійснено за період з 01.01.2017 р. по 30.11.2020 р. із застосуванням 14 платформ відкритих даних та модулів аналітики, серед яких: https://prozorro.gov.ua/, https://dozorro.org/, http://www.e-data.gov.ua, http://007.org.ua, https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, https://youcontrol.com.ua, https://opendatabot.com/та інші.

Дослідження проводилося шляхом загального аналізу закупівель за замовниками: ВЦА міста Волноваха Волноваського району Донецької області і Виконавчий комітет Вугледарської міської ради з додатковим дослідженням обраних пріоритетних сфер, якими були обрані ті, за якими витрачено більше всього коштів (поділ згідно з класифікатором ДК 021:2015, код CPV).

За аналізом закупівель, які здійснювала Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області, можна зазначити наступне. Майже всі закупівлі були проведені у межах допорогових процедур, тобто шляхом укладення прямих договорів. Варто відзначити, що і у допоргових, і у надпорогових закупівлях застосовуються конкурентні процедури, що дає можливість економити бюджетні кошти. При цьому середній відсоток економії складає 13,29%, відповідно 7,84 % для допорогових закупівель і 18,92% для надпорогових. Конкурентні процедури закупівлі були застосовані у 81 випадку, у 547 випадках конкуренція була відсутня.

Щодо аналізу закупівель згідно до предметів закупівлі (застосований код CPV) визначено, що більше всього договорів укладено за кодом 45000000-7 Будівельні роботи і поточний ремонт (27,4% від загальної кількості закупівель) та 71000000-8 Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги (12,7% від загальної кількості закупівель). За першим кодом проведено більше всього конкурентних процедур: кількість тендерів 30, відсоток 37%, середній відсоток економії -8,57%. За другим кодом: кількість тендерів 2, частка 2,5%, середній відсоток економії – 26,92%.

Враховуючи вищевикладене, ВЦА міста Волноваха Волноваського району Донецької області рекомендовано збільшити застосування конкурентних процедур у допорогових процедурах для підвищення відсотка економії бюджетних коштів.

За аналізом закупівель, які здійснював Виконавчий комітет Вугледарської міської ради, можна зазначити наступне. Майже всі закупівлі були проведені у межах допорогових процедур, тобто шляхом укладення прямих договорів. Варто відзначити, що у допоргових закупівлях не застосовуються конкурентні процедури, а тому відсутня економія бюджетних коштів. У надпорогових закупівлях у 6 випадках із 8 були застосовані конкурентні процедури, що надало економію коштів за середнім показником -7,34%

Щодо аналізу закупівель згідно з предметов закупівлі (застосований код CPV) визначено, що більше всього договорів укладено за кодом 39000000-2 Меблі (у тому числі офісні меблі), меблево-декоративні вироби, побутова техніка (крім освітлювального обладнання) та засоби для чищення (22,4% від загальної кількості закупівель)) та 2200000-0 Друкована та супутня продукція (11,2% від загальної кількості тендерів). При чому закупівлі за цими кодами проводились без застосування конкурентних процедур.

Виходячи вищевикладеного аналізу, Виконавчому комітету Вугледарської міської ради рекомендовано застосування конкурентних процедур у допорогових процедурах і збільшення застосування у надпорогових процедурах для підвищення відсотка економії бюджетних коштів.

Загальні висновки моніторингу наступні:

Як показують проведені дослідження, найбільш оптимальним способом проведення публічних закупівель є проведення закупівель на конкурсних засадах.

Замовникам варто дотримуватись основних принципів здійснення закупівель (бажаних правил етичної поведінки суб’єктів сфери публічних закупівель, які сприяють стабілізації всього процесу здійснення закупівель), які зазначені у законі України «Про публічні закупівлі» та детально викладені у настановах щодо етичної поведінки замовників під час здійснення публічних закупівель.

1. Добросовісна конкуренція серед учасників. Принцип добросовісної конкуренції серед учасників на всіх стадіях закупівель тісно пов’язаний з принципом недискримінації учасників. Створення сприятливих та рівних умов для конкуренції серед учасників незалежно від сфери діяльності чи об’єктивних економічних чинників. Важливість цього принципу також пов’язана з поведінкою замовника щодо вибору процедури закупівель, особливо обґрунтованості застосування переговорної процедури. Замовникам не рекомендується встановлювати вимоги в тендерній документації, які можуть призвести до оскарження учасниками положень тендерної документації.

2. Максимальна економія та ефективність. З метою досягнення максимальної економії та ефективності замовникам слід звернути увагу на формування очікуваної вартості закупівлі, складання річного плану закупівель, критеріїв оцінки, встановлення технічних вимог та умов договору. Для формування обґрунтованої очікуваної вартості закупівлі замовники можуть попередньо вивчати ринок, здійснювати моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників. Встановлення заниженої очікуваної вартості може призвести до відміни торгів. Оприлюднення річного плану закупівель замовниками заздалегідь до початку проведення процедури закупівлі може сприяти підвищенню рівня конкуренції серед учасників та результативності торгів. Замовникам при встановленні технічних вимог до предмета закупівлі, критеріїв оцінки та умов договору важливо усвідомлювати необхідність досягнення не просто номінальної формальної економії, а максимальної ефективності за найкращу отриману тендерну ціну. Відсутність зваженого підходу до формування технічних вимог може призвести до закупівлі менш якісного предмету закупівлі, що в результаті дасть низьку ефективність закупівлі, а в тривалішому періоді часу може й зумовити надмірне витрачання коштів внаслідок високих витрат на експлуатацію чи використання придбаного товару (роботи, послуги) за нібито низькою ціною. Замовникам необхідно усвідомлювати, що вимоги встановлені в тендерній документації та умовах договору мають відповідати потребам замовника.

3. Відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель. Принцип відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель тісно пов’язаний із принципом максимальної економії та ефективності. Для досягнення належного рівня дотримання цього принципу достатньо вчасно та ретельно виконувати вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» щодо оприлюднення всього передбаченого ним масиву інформації про процес закупівлі, зокрема складання річного плану в кінці року для потреб на наступний рік, завчасне його опублікування, а також швидке та позитивне реагування на запити громадян, засобів масової інформації та громадських організацій.

4. Недискримінація учасників. Замовнику під час проведення процедури закупівлі, у тому числі під час визначення предмету закупівлі, розроблення та затвердження тендерної документації, необхідно дотримуватися принципів здійснення закупівель, не призводячи своїми діями до штучного та/або формального обмеження кола учасників для суб’єктивного визначення переможця торгів.

5. Об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій. Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону. У разі встановлення інших критеріїв оцінки, ніж ціна, такі обґрунтовано встановлені критерії мають надавати об’єктивну додаткову перевагу під час здійснення оцінки пропозиції.

6. Запобігання корупційним діям і зловживанням. Замовнику слід забезпечувати:

— прозорість і доступність інформації про закупівлі, підзвітність, шляхом оприлюднення в електронному вигляді максимально можливої кількості документів, пов’язаних із закупівлями;

— внутрішній контроль;

— складання звітності;

— відповідальність посадових осіб за порушення законодавства у цій сфері;

— недопущення участі у торгах суб’єктів господарювання за вчинені ними корупційні та інші відповідні правопорушення згідно статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі».

Не слід також демонструвати поведінку (насамперед, під час переговорів у переговорній процедурі або на першому етапі конкурентного діалогу, а також під час комунікацій між замовниками і суб’єктами господарювання поза межами (до та/або після) процесу закупівель), яка може бути сприйнята суб’єктом господарювання у вигляді натяку на можливі корупційні дії з боку замовника.

Всі перелічені висновки направлені до керівництва ВЦА міста Волноваха і Виконавчого комітету Вугледарської міської ради для використання у роботі з метою запобігання в подальшому порушенням у сфері публічних закупівель.

Детально ознайомитись із результатами дослідження можна за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/1IOBRJm6qACs3wzKzfB5A3sciugliXkZY/view?usp=sharing

Для довідки: «Проєкт «Створення майстерні доброго врядування — Платформи громадського контролю у сфері публічних закупівель у м. Волноваха та м. Вугледар, який підвищить рівень інформованості громадян як здійснювати громадський моніторинг публічних закупівель»реалізується ГО «Правозахисний центр «Ліга жінок виборців» за організаційної підтримки ГО «Взаємодія-Плюс» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції»

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують тринадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

#UNRPP#ВзаємодіяПлюс

16:49
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...

Останні новини

Як боротися з наслідками окупації?
До ГО «Правозахисний центр Ліга жінок-виборців» звернулась Лілія Пилипівна.
Підтримка на шляху професійної реалізації та розвиток омріяної справи
​До Офісу ГО «Ліга жінок - виборців» звернулась Марія та розказала, що працює швачкою на підприємця.
Розвиток компетентностей: стратегічне планування та менеджмент проєктів для членів та волонтерів ГО
3 листопада відбувся тренінг з теми "Стратегічне планування та менеджмент проєктів" для членів та волонтерів ГО «Правозахисний центр жінок-виборців».
Боротьба за справедливість: Історія Ольги та її сина у важких обставинах та успішний шлях до психологічного відновлення
​До офісу «Правозахисний центр Ліга жінок-виборців» звернулась жінка, мати дитини 12 років та розповіла, що вона із сім’єю переселилась з Сєверодонецьку до Дніпра на початку літа 2023 року.
Зміцнення ментального здоров'я: психологічна сесія на тему боротьби з тривожністю та упередженнями
​7 листопада відбулась психологічна сесія для жінок внутрішньо переміщених осіб Дніпропетровщини.

Підготовлено ГО "Агенція демократичного розвитку Донбасу" в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансовою підтримкою Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC) та Шведського агентства з питань міжнародного співробітництва (Sida). Думки, зауваження, висновки або рекомендації, викладені в цьому документі, належать авторам і не обов’язково відображають погляди ООН або Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC) та Шведського агентства з питань міжнародного співробітництва (Sida).